• 839

    بازسازی و بازآفرینی اندام‌ها در بین حیوانات

    برای انسان، جبران و درمان قطع عضو، مستلزم اقدامات پیچیده پزشکی است تا بتوان با پرتزهای جایگزین، بخشی از توانایی از دست رفته را به بدن فرد بازگرداند. کاش انسان نیز بدون دردسر و زحمت توانایی یا امکان بازسازی بدن خود را داشت، یعنی همان کاری که "اکسولوتل" یا سمندر مکزیکی به‌راحتی انجام می‌دهد. سلولهای ایمنی و ماکروفاژها در بدن این دوزیست عجیب به او در بازسازی اندام از دست رفته‌اش کمک می‌کنند. طبق دستاوردهای محققان، سیگنال‌های ضدالتهابی که در بدن پستانداران پس از بهبودی از بیماری منتشر می‌شود، در بدن سمندر مکزیکی همواره وجود دارد. 4 تا 6 روز پس از ایجاد آسیب، بیشترین تعداد سلولهای ماکروفاژ در محل زخم بدن این جاندار دیده می‌شود. محققان سلولهای ماکروفاژ را در تعدادی از سمندر مکزیکی حذف کردند و با کمال تعجب، متوجه عدم توانایی بدن آنها در بازسازی خود شدند. به این ترتیب، سلولهای ماکروفاژ رفتار متفاوتی در بدن این جاندار از خود نشان می‌دهد و نقش اساسی در باززایی و بازآفرینی اندامش ایفا می‌کند.

    26 شهریور 1398 حیوانات
  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی