دیرین دیرین - روز انتقام

541
به مناسبت رونمایی از کتاب مجموعه کاریکاتورهای “استاد جواد علیزاده”