• آموزش و آشنایی با تنظیمات آیفون

    آموزش و آشنایی با تنظیمات آیفون به زبان پارسی برای یادگیری کار با آیفون می توانید ویدئو آشنایی کار با آیفون را به زبان فارسی تماشا کنید. آین آموزش بیشتر روی آیفون تاکیید دارد اما اکثر موارد ذکر شده در آیپد هم یکسان است. در این آموزش از iOS 10.3.1 استفاده شده است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی