• 247

    صباکندو ، کندوی فومی، کندو یونولیتی

    کندوی یونولیت صباکندو، کندوی یونولیتی صبا کندو در گرمای 50 درجه خوزستان زنبورها در کندو یونولیتی بسیار راحت و با بازدهی و عسل دهی بسیار بالا هستند

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی