• 173

    فرق بین never و ever با سهیل سام

    never و ever دو کلمه ای هستند که توی جملات انگلیسی و در هنگام مکالمه خیلی زیاد استفاده می شوند.اما باید توجه کنید هنگام به کار بردن never دیگه هیچ لغت منفی توی جمله نیارید ولی همراه با ever میشه از لغت منفی مثل not استفاده کرد. آموزش زبان کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir/


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی