• 95

    لغت پرکاربرد need

    یکی از کاربردهای لغت پرکاربرد need در جمله همراه با شکل ing دار فعل است که باعث ایجاد یک جمله با ساختار،مفهوم و معنی مجهول می شود.داخل ویدئو این موضوع همراه با یک مثال توضیح داده شده است تا فهم آن برای شما زبان آموز عزیز آسان تر بشود. یادگیری زبان انگلیسی کاربردی با سهیل سام https://soheylenglish.ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی