• 358

    آموزش حسابداری کاربردی، کامپیوتر خوندم و حین دوره آموزش حسابداری ، مشغول شدم .

    آموزش حسابداری کاربردی، کامپیوتر خوندم و حین دوره آموزش حسابداری ، مشغول شدم . من لیسانس کامپیوتر دارم و با شرکت در یک دوره آموزش حسابداری کاربردی در حسابداران برتر ، پس از 9 جلسه حسابدار شدم .


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی