جلسه 17 فیزیک دوازدهم-سرعت لحظه‌ای در نمودار مکان-زمان 1- مدرس محمد پوررضا

221
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "سرعت لحظه‌ای در نمودار مکان-زمان 1" در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده