کنایه نماینده مجلس به ادعای مبارزه با فساد مدیرعامل جدید پرسپولیس

170
نماینده مجلس نسبت به سخنان مدیرعامل جدید پرسپولیس واکنش نشان داد.