فیلم فصل سوم ریاضی ششم

607
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل سوم ریاضی ششم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی ششم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده