فیلم فصل اول ریاضی هفتم

959
در این ویدئو قسمتی از درس اول،از بخش اول فصل اول ریاضی هفتم آموزش داده شده.
مشاهده ادامه آموزش های ریاضی هفتم در سایت عینکی به ادرس
http://einaky.com
einaky.com
einaky.com 0 دنبال کننده