• پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری

    دانشکده ادبیات و علوم انسانی بخش علوم تربیتی پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش تحقیقات آموزشی تأثیر آموزش مهارت های یادداشت برداری بر انگیزه پیشرفت در یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه علوم پزشکی کرمان لینک متن کامل: http://77u.ir/?p=79364

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی