• 376

    رئیس جمهور: من خودم صبح جمعه از گرانی بنزین مطلع شدم

    روحانی در سخنرانیش اظهار کرده که همراه با مردم صبح جمعه از گرانی بنزین خبردار شده

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی