روشهاي حل مشكلات زوجين

268
ازدواج یک امر وو اقعه مهم در زندگی هر جوان است ازدواج مسیر زندگی دو نفر را مشخص می کندبنابراین باید جوانان با آگاهی و با عقللانیت ازدواج کنند. دو زوج که یک عمر با هم زندگی خواهند کرد باید به کیفیت و دوام زندگی خود توجه کنند و به فکر ازدواج کلان نباشند. متاسفانه بیشتر طلاق ها در سالهای اول زندگی اتفاق می افتد و علت این امر هم عدم شناخت زوجین از یکدیگر بوده است. جوانان در امر ازدواج باید به استحکام و تحکیم بنیان خانواده توجه کنند چرا که ازدواج تنها به معنی ارضای نیاز جنسی و فرزند داشتن نیست بلکه باید زوجین نسبت به هم مودت و رحمت داشته باشند.