جلسه 58 فیزیک دهم - نیروهای بین مولکولی 5 اثر مویینگی - مدرس محمد پوررضا

275
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "نیروهای بین مولکولی 5 اثر مویینگی" در فیزیک دهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده