اظهارات مدیران وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بعد از تصویب اساسنامه

117
طالقانی، عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال: بازنشسته هستم و طبق اساسنامه جدید مانعی برای حضور در انتخابات ندارم!
Milad Beiki
Milad Beiki 278 دنبال کننده