• 1,100

    یک روز از درس خواندن دانشجویان ایرانی!

    به نظر شما چرا ما دانشجو ها همیشه خسته ایم ؟ چرا انقدر زور میگن استادا آخه ؟


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی