دوره قانون جذب یا دوره اعتماد به نفس؟

100
برای موفقیت از همه راه‌ها به سمت آن حمله کن‌‌
ما در پست‌ها و در تمام آموزش‌های قانون جذب می‌گوییم که اول حس و حالت رو خوب کن،حالت باید خوب باشه،در ارتعاش قرار بگیری
دوم اینکه بخواه، در خواستن هم کم نخواه.‌

‌ارتباط بین عزت نفس و قانون جذب این است که هر دو می‌گویند؛
اول حال خوبِِ خودت،
اول حس و حال خوبِِ خودت،
اول خودت راه دریاب،
اول خودت را در آغوش بگیر،
اول با خودت دوست بشو،
اول با خودت آشتی کن،
اول عاشق خودت باش تا عاشق خدای رحمان بشی️
‌️دوست من
چقدر در زندگی خودت را شایسته خواستن میدونی؟
چقدر در زندگیت ارتباط دوستی بین قانون جذب و‌ عزت نفس وجود داره؟ ‌‌
https://razemovafaghiat.com/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
دوست من چقدر خودت را شایسته خواستن میدونی؟برای آموزش رایگان دوره قانون جذب و اعتماد به نفس استاد محمود جولایی به اینستاگرام رفته و فیلم های رایگان آموزش قانون جذب استاد را تماشا کنید.
https://instagram.com/mahmoud_julaei
قانون جذب - اعتماد به نفس - عزت نفس - راز موفقیت - محمود جولایی - دوره صوتی قانون جذب - دوره صوتی اعتماد به نفس - افزایش اعتماد به نفس