آموزش انجام پایان نامه (مهرداد حمصیان)

140
آموزش پايان نامه يكي از مشكلات دانشجويان ارشد و دكترا بوده است. عدم اطلاع دانشجويان از مراحل انجام پايان نامه منجر به از دست دادن زمان و هزينه شده است. بسياري از دانشجوها ترم هاي مختلف سرگردان هستند. بسياري از آن ها راه هاي اشتباه را با سعي و خطا جلو مي روند و در نهايت به هدف خود نمي رسند. يكي از دانشجوها به نام محمد بعد از اينكه ترم هاي مختلف به علت عدم هماهنگي استاد راهنما و عدم دانش از مراحل انجام پايان نامه به ما زنگ زد و بعد ديدم موضوعي رو انتخاب كرده و اين موضوع از خودش بوده است و هيچ مقاله مناسبي هم در موردش نبود.
mehrdad civil
mehrdad civil 0 دنبال کننده