• هدف داشتن خدا از خلقت - kodakvamovafaghiyat.ir

    خدا هم از خلقت هدف داشته است

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی