جلسه 90 فیزیک یازدهم - عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 3 - مدرس محمد پوررضا

171
برای مشاهده لیست کامل فیلمها به سایت همیار فیزیک مراجعه کنید:
www.hamyarphysic.ir
آموزش مبحث "عوامل موثر بر مقاومت الکتریکی 3" در فیزیک یازدهم که توسط مهندس محمد پوررضا مدرس فیزیک و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است.
hamyarphysic
hamyarphysic 0 دنبال کننده