• 4,597

    اهنگ تو دلسوز من باش معین / واکنش معین به سقوط هواپیما

    معین قسمتی از اهنگ تو دلسور من باش را برای همدردی با بازماندگان سانحه هوایی سقوط هواپیما اوکراین توسط پدافند منتشر کرد و نوشت: بجز سقف شونت ، کجا سر بزارم ... تو دلسوز من باش ...

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی