محاسن سیدر گذاری در دامهای چند قلوزا، همو و هترو

143
در این فیلم توضیح کوتاهی درباره سیدر گذاری برای دام های چندقلوزا، همو و هترو داده شده است . سیدر وسیله ای است که سبب ایجاد تغییرات هورمونی در دام میشود و به وسیله آن دام در خارج از فصل هم بارور میشود و چند نکته ... منبع : شرکت دامپروری افشار ژن http://www.afshargene.com
afshargene
afshargene 0 دنبال کننده