• 190

  قضیه کشته شدن فرزند امام سجاد با آب جوش

  قضیه کشته شدن فرزند امام سجاد با آب جوش

  9 بهمن 1397 مذهبی
 • 1 دیدگاه
  عکس امنیتی
  • بنظرمن کاملا روایت یاقصه دروغی بود.اولاجوری که میگه کسی بچش بمیره بعد اینکاروبکنه.بعدشم جوری که شمامیگی امام سجاد برده داربوده..وبرده داری می کرده.که اون بردرویاغلام روآزادکرده.لطفا ازروی عقل و منطق حرف بزنید.
   Mustafa  -  16 مهر 1398  |  0