نمونه پروژه پارکینگ RFID

0
نمونه ی نصب شده ی ریدر برد بلند و اکسس کنترل در برج پارسی واقع در میدان المپیک با 17 طبقه
faraafansamane
faraafansamane 0 دنبال کننده