• 100

    محمدرضا شاه پهلوی، جشن ازدواج با فرح دیبا

    عروسی شهبانو فرح و محمدرضا شاه

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی