• 78

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از ژاپن و استقبال امپراتور

    تستقبال امپراطور ژاپن از شاه ایران

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی