• 229

    آموزش حسابداری کاربردی -یک نکته مهم در رابطه با معاملات فصلی

    آموزش حسابداری کاربردی -یک نکته مهم در رابطه با معاملات فصلی یک نکته مهم در رابطه با معاملات فصلی ۱۱ در صورت معاملات فصلی عنوان قراردادها وجود دارد که در رابطه با پر کردن یا عدم پر کردن آن باید نکاتی را در نظر داشت این نکات در این فیلم به تفصیل ارائه شده است


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی