• 228

    تلفن همراه با قابلیت دویدن

    این وسیله توسط سید علیرضا میر حبیبی تهیه شده است است این سیستم اولین موبایل با قابلیت راه رفتن در دنیا می باشد برای دریافت نمونه کد ویا دیاگرام مدار ...و به وب سایت دانشگاه مجازی مراجعه فرمایید :آدرس https://www.Daneshgah.ac


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی