• 367

    ماسکهای تنفسی یک بار مصرف و نحوه استفاده صحیح از آن در پیشگیری از بیماری ها

    طی شیوع بیماری های تنفسی مانند کرونا، سعی برآن داشتیم که اسفاده صحیح از ماسک را برای پیشگیری از بیماری ها آموزش داده تا هموطنان عزیز از این بیماری مصون بمانند. https://www.instagram.com/dr.saeid.safari/ ۰۹۳۹۲۱۱۷۳۰۰

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی