• 248

    کنایه حمید گودرزی به برخی هنرمندان در برنامه زنده - عوام فریبی

    کنایه حمید گودرزی به برخی هنرمندان در برنامه زنده: طرف ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون پول ماشینشه بعد صحبت از فقر میکنه


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی