عدم رعایت پروتکل های کرونایی در فرودگاه امام خمینی (ره)

136
Milad Beiki
Milad Beiki 35 دنبال‌ کننده
رعایت مقررات تنها محدود به بازار و مترو نیست با این حال پروتکل های بهداشتی در فرودگاه امام خمینی (ره) رعایت نمی شود.
Milad Beiki
Milad Beiki 35 دنبال کننده