• 235

    پروفسور بنو فرانسوی: یک شوک لازمه حرکت به سمت حرکت است

    پروفسور بنو فرانسوی (یحیی علوی) معتقد است یک شوک لازمه حرکت به سمت حرکت است. استبصار www.estebsar.ir تلگرام @estebsar_ir


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی