تشخیص آلیاژ ها در برنامه فلزیاب تصویری
  • تشخیص آلیاژ ها در برنامه فلزیاب تصویری

    فلزیاب تصویری منابع الوده یا منابع آلیاژی را میتواند با یک ترکیب لکه رنگ یا لکه رنگ نزدیک به هم آشکار نماید و در فلزیاب تصویری فلزات پوسیده آلیاژی نیز در شرایط آشکار شدن لکه رنگ میتواند مانند ذرات مزاحم باشد و تشخیص این خصوصیات که لکه رنگ متعلق به طلا یا هدف مورد نظر تعیین شده در عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD نسبت فلزات پوسیده یا فلزات الیاژی میباشد با انالیز یا فیلتر در تنظیمات نرم افزار فلزیاب تصویری فرکانسی به انجام میرسد یا مشخص میگردد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی