• 449

    تعصب ایرانی

    امام خامنه ای: بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. ملّت ایران آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، با تعصّبِ تمام، خارجیِ آن را مصرف نکنند. (کاری از انصار کلیپ)


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی