تعصب ایرانی

462
امام خامنه ای: بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. ملّت ایران آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، با تعصّبِ تمام، خارجیِ آن را مصرف نکنند.
(کاری از انصار کلیپ)
arefbakhshi
arefbakhshi 0 دنبال کننده