• محاسبات ذهنی ریاضی توسط یسرا سلیمانی عصر جدید قسمت 7

    نابغه ریاضی و مقام اول جهان در عصر جدید شب هفتم : شرکت کننده پنجم - یسرا سلیمانی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی