• 106

    محمدرضا شاه پهلوی، بازدید از یک روستا 1342 خورشیدی

    خانواده سلطنتی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی