• 38

    استاد شجریان و حنجره نوازی ابوعطای تار جلیل شهناز

    صدای تار شهناز از حنجره شجریان

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی