کلمه ی " good " به غیر از «خوب» چه معنای دیگری دارد؟

217
وقتی که "for" قبل از آن بیاید یک معنای جدید خواهد گرفت
Amir.Ch
Amir.Ch 0 دنبال کننده