• 273

    آموزش طراحی اتصال کله گاوی و بررسی اجزاء ورق کله گاوی (ورق رو سری، ورق زیر سری و ...)

    اتصال گیردار کله گاوی به همراه طراحی آن و بررسی اجزاء ورق کله گاوی (ورق رو سری، ورق زیر سری، ورق نبشی جان) برای دریافت این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید: https://sbz.one/art53


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی