• 209

    در مقابل سیل چه باید انجام دهیم - مغز ما چه میگوید

    ببینید هنگام وقوع سیل، مغز چطور انسان را در ارزیابی خطر گمراه می‌کند که…


  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی