داغترین‌ها: #انتخابات

تعریف کوک دلخواه در تیونر سنتور آواکوک

303
گاهی به کوک هایی غیر از کوک مرسوم دستگاه های موسیقی ایرانی نیاز داریم. در تیونر تخصصی سنتور آواکوک میتوانید کوک های دلخواه خود را برای سنتور ذخیره کنید و سنتورتان را با آن کوک کنید.
آواکوک را از کافه بازار دانلود کنید. لینک دانلود:
https://cafebazaar.ir/app/com.avakook.santoor

آموزش کوک سنتور با تیونر آواکوک:
https://www.namayesh.com/v/3i57

وبسایت آواکوک:
http://avakook.com
Avakook
Avakook 1 دنبال کننده