داغترین‌ها: #انتخابات

مقاوم سازی تیر بتنی با FRP

168
مقاوم‌ سازی تیر بتنی با FRP جهت رسیدن به عملکرد دلخواه از طریق افزایش ظرفیت باربری خمشی و برشی افزایش مقاومت در برابر سایش افزایش مقاومت در برابر خوردگی و حتی حرارت است‌. برای مقاوم سازی تیرهایی که آرماتور آنها به دلیل حضور در شرایط نامساعد خورده شده‌اند نیز می‌­توان از مصالح FRP استفاده کرد. بدین ترتیب تیر بتنی ضمن افزایش مقاومت خمشی و برشی در مقابل شرایط محیطی خورنده نیز با استفاده از FRP محافظت می‌شوند.
technopol
technopol 0 دنبال کننده