داغترین‌ها: #انتخابات

مقاوم سازی ستون بتنی با استفاده از الیاف CFRP

453
مقاوم سازی ستون بتنی مطابق آیین نامه‌های طراحی باید از حداقل بعد عرضی کافی برخوردار باشند. زمانی که ستونهای بتنی دارای نسبت طول به عرض زیاد می‌باشند تحت خمش‌های دو محوره دچار خرابی می‌گردند.
تقویت ستون بتنی به منظور افزایش مقاومت محوری، خمشی و برشی و همچنین برای افزایش ظرفیت شکل‌پذیری ستون در نزدیکی محل اتصال به تیر و مقاوم نمودن محل وصله‌های ضعیف نیز صورت می‌پذیرد.
در ستون های بتن مسلح خرابی های ناشی از زلزله مربوط به شکست های ناشی از طول وصلة ناکافی، شکست های ناشی از برش، خمش و اندرکنش برش و خمش، شکست ستون کوتاه و گسیختگی های ناشی از کمانش میلگردهای طولی می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مقاوم سازی افزیر"www.afzir.com" مراجعه فرمایید .

AFZIR در فیسبوک
https://plus.google.com/+Afzirco

AFZIR در لینکدین
https://www.linkedin.com/in/afzir-admin/

AFZIR در گوگل+
https://plus.google.com/+Afzirco
afzir
afzir 0 دنبال کننده