• قدرت کارکنان تان را کشف کنید

    تفویض اختیار مهارتی است که می تواند قدرت واقعی کارکنان شما را کشف کند رتبه مدیرانی ایرانی در مهارت تفویض اختیار در میان 137 کشور دنیا 128 است؟ گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی