• 109

    قدرت کارکنان تان را کشف کنید

    تفویض اختیار مهارتی است که می تواند قدرت واقعی کارکنان شما را کشف کند رتبه مدیرانی ایرانی در مهارت تفویض اختیار در میان 137 کشور دنیا 128 است؟ گروه آموزشی ارشیا دکامی https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی