• 84

    آیا برای سازمان تان دنبال ایده ای ناب می گردید؟

    این ویدیو را حتما ببینید،ارشیا دکامی یک مخزن بی انتها از ایده های ناب را به شما معرفی می کند. گروه آموزشی ارشیا دکامی مرکز آموزش مدیریت کاربردی ایران https://www.dekami.com/

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی