eFootball 2022 شاهکاری که قربانی طمع برای پول بیشتر شد

14
شرکت کونامی پس از عرضه‌ی فضاحت بار بازی eFootball 2022 و ثبت رکورد بدترین بازی تاریخ فروشگاه استیم عذرخواهی کرد و رفع ایرادات بازی در آینده را وعده داده است
Milad Beiki
Milad Beiki 120 دنبال کننده