• 70

    گزارش ویدئویی از شیر دادن بز نر در گناباد

    گزارش ویدئویی از شیر دادن بُز نَر در گناباد گزارشی حیرت انگیز از یکی از بُزهای عزیز گناباد که با وجود اینکه مرد است، اما شیر می دهد

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی