• 96

    سپتیک تانک پلی اتیلن 10

    اجزاء تشکیل دهنده سپتیک تانک 1 – مخزن ابتدایی : مخزنی است که بالاترین حجم سپتیک تانک را در بر گرفته و در برخی موارد متناسب با در خواست مشتری انجام میگیرد و این مخزن به دو قسمت نا مساوی جهت افزایش بازدهی سپتیک تقسیم میگردد. 2 – بافل جدا کننده : مخزن سپتیک تانک را به دو قسمت نا مساوی تقسیم مینماید و این دیواره باعث جلو گیری از ورود لجن و چربی ها و روغن به مخزن دوم میگردد . 3 – مخزن زلال سازی : این مخزن تا 35% از حجم سپتیک را شامل میشود که در آن پساب بدون مواد قابل ته نشین جمع میگردد 4 – ونت یا سیستم خروج گاز : جهت خروج گازهای ایجاد شده در داخل سپتیک که در اثر تجزیه فاضلاب در داخل سپتیک تانک ایجاد گردیده

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی