• 444

    فیلم ریاضی هفتم فصل هفتم

    دوره پیش رو به آموزش ریاضی هفتم ، دوره اول متوسطه می پردازد. برای مشاهده ادامه آموزش ها به سایت عینکی به آدرس زیر مراجعه کنید: http://einaky.com/downloads/category/product/haftom/ مدرس: مهندس شهربانو دوستی

  • اولین دیدگاه را شما ثبت کنید
    عکس امنیتی